Chrzest święty

W celu zapisania dziecka należy zgłosić się przynajmniej 2 tyg. przed Chrztem świętym.

Wykaz dokumentów potrzebnych do udzielenia Sakramentu:
• akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (do wglądu);
• dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i dokładny adres zamieszkania);
• zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej.
• pozwolenie z parafii zamieszkania na chrzest poza własną parafią (dotyczy tylko rodziców i dziecka zamieszkałych poza parafią w Zalesiu).