Pogrzeb Katolicki

Gdy do Boga odchodzi najbliższa osoba…

Prosząc o katolicki pogrzeb nalezy przygotować:
• akt zgonu;
• kartę do administracji cmentarza z USC;
• zaświadczenie o udzieleniu wiatyku (jeśli jest).
• jeśli zmarły(a) należał(a) do innej parafii – zgoda na pochówek z tejże parafii.