Pogrzeb Katolicki

Gdy do Boga odchodzi najbliższa osoba…

Prosząc o katolicki pogrzeb należy przygotować:
• akt zgonu;
• kartę do administracji cmentarza z USC;
• zaświadczenie o udzieleniu wiatyku (jeśli jest).
• jeśli osoba zmarła należała do innej parafii – zgoda na pochówek z tejże parafii.