Sakrament Małżeństwa

Wykaz dokumentów potrzebnych do przyjęcia Sakramentu:
• należy przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem zgłosić się do Parafii celem przygotowania aktu ślubu, ustalenia dnia i godziny ślubu;
• aktualne tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;
• dowody osobiste;
• ostatnie świadectwo katechizacji ze szkoły;
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
• zaświadczenie z Poradni Rodzinnej;
• zaświadczenie z Urzędy Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu cywilnego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
• data i miejsce Pierwszej Komunii Św. i Bierzmowania.