Wesprzyj

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Obecny stan murów kościoła: MARZEC 2022 r.
Parafia Rzymskokatolicka
pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu
Społeczny Komitet
Ratowania Zabytku Kościoła w Zalesiu
Zalesie 14, 16-124 Sidra, t. +48 85 721 17 42 | e-mail: zalesie@archibial.pl | NIP: 545-12-90-362 | REGON: 040042102

PATRONAT

Arcybiskup Tadeusz Wojda, SAC
Metropolita Białostocki
Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

A P E L

Społeczny Komitet, działający pod patronatem J.E. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Białostockiego i Artura Kosickiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, zwraca się o pomoc w ratowaniu zabytku Kościoła w Zalesiu w województwie podlaskim.

Kościół w Zalesiu (gm. Sidra) pochodzący z pocz. XVII w. sam w sobie jest perłą architektoniczną Podlasia. Jest najstarszym kościołem murowanym na Białostocczyźnie (zbud. 1623 r.). Reprezentuje styl przejściowy pomiędzy późnym renesansem i wczesnym barokiem, w odmianie charakterystycznej dla Mazowsza, Podlasia i Litwy. Na jego wyjątkowość wskazują wciąż zachowane, oryginalne elementy wystroju architektonicznego. Obiekt ma także dużą wartość historyczną ze względu na fundatora: Hieronima Wołłowicza (†1643), podskarbiego litewskiego, postaci bardzo zasłużonej społecznie w dziejach obecnego województwa Podlaskiego. Główny ołtarz wieńczy piękny obraz Matki Bożej z XIX w.

Dzisiejszy stan kościoła wymaga pilnego i gruntownego remontu obejmującego szerokie prace konserwatorskie: budowlane i wyposażenia wnętrza. Także zachowany XIX-wieczny zespół zabudowań wraz z malowniczym cmentarzem, potrzebują renowacji. Parafia pw. NMP Pocieszenia w Zalesiu liczy dziś niespełna 400 katolików, zamieszkałych w 12. okolicznych wsiach. Parafianie nie są w stanie sami wyremontować swojego Kościoła, stąd gorący apel do wszystkich ludzi dobrej woli: zakładów budowlanych, instytucji, firm, organizacji pozarządowych, posłów, senatorów, prezydentów, wójtów, burmistrzów, którzy mogą i chcą pomóc Parafii w Zalesiu w uratowaniu Kościoła.

Pomocy można też udzielić przez wpłatę na specjalnie założone w tym celu subkonto:

78 1020 1332 0000 1402 1252 7018

„Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.” (2 Kor 9, 7)

Już teraz za bezinteresowną pomoc, życzliwość i okazaną ofiarność z serca DZIĘKUJĄ:

Arcybiskup Tadeusz Wojda, SAC
Metropolita Białostocki

Artur Kosicki
Marszałek Województwa Podlaskiego

Paweł Wnukowski
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos
Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Ks. Jakub Budkiewicz
Proboszcz wraz z Parafianami